MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
תנאים לקבלת מלגה

מלגה תינתן לסטודנטים העומדים במדדים הבאים:

  • לימודים לתואר אקדמי בתכנית לימודים מלאה.
  • שירות צבאי או לאומי (מינימום שנה), למעט במקרה של עולים חדשים או פטור מסיבות רפואיות (בצירוף אישור).
  • גיל מרבי להגשת מועמדות - 30.
  • הכנסות - הורים או סטודנט/ית ובן/ת זוג עד 12,000 ש"ח ברוטו.
  • מוצא איראני - עדיפות לעולים מאיראן ולאחר מכן לצאצאים של עולי איראן מדור ראשון ושני.


הבהרות:
המלגות מיועדות אך ורק ללומדים לקראת תואר אקדמי ראשון או שני; בתכנית לימודים מלאה; במוסדות להשכלה גבוהה, המוכרים ומאושרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. לא תינתנה מלגות לסטודנטים הלומדים בשלוחות של מוסדות לא-ישראליים.

עדיפות תינתן לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, אך גם סטודנטים לתואר שני מוזמנים להגיש בקשת מילגה.

למרות האמור לעיל, הקרן תתחשב במקרים יוצאי דופן, שלא עומדים בקריטריונים אך פועלים ברוח מטרות הקרן (מבחינת מוצא, גיל, מוסדות הלימודים, רמת הלימודים וכו').


סוגי המלגות:

  • מלגות הלוואה
הסטודנט יתבקש להחזיר חלק מן ההלוואה; עד שנתיים מתום הלימודים; וזאת ללא הצמדה ו/או ריבית. שאר המילגה תישאר בידי הסטודנט כמענק.

  • מענקים ללא-תמורה
יינתנו בעיקר לסטודנטים בעלי יכולת אקדמית מוכחת הנתקלים בבעיות כלכליות קשות במיוחד.

  • סטודנטים ללימודים איראניים
לפרטים נוספים וקריטריונים לחץ כאן