MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 

סטודנטים/ות יקרים/ות שלום,

ההר
שמה למלגות תש"ף נפתחה ב-1.1.2020. ההרשמה תסתיים ביום 15.2.2020. לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות חדשות.

מידע אודות סוגי המלגות השונים שמעניקה הקרן, והתנאים להן, אפשר למצוא בעמוד סוגי המלגות. תשובות לשאלות נפוצות אפשר למצוא בעמוד שאלות נפוצות.

המלגות תוענקנה בטקס חגיגי שייערך בתאריך 16.4.2020. פרטים נוספים לגבי הטקס יימסרו ישירות לסטודנטים שתאושר להם מלגה.

בשל הקדמת תאריך הטקס, תהליך הגשת בקשות המלגה יהיה השנה קצר במיוחד. אנא עיקבו אחר ההוראות, מלאו אותן בקפדנות ובזריזות.
שימו לב, בקשות חסרות לא תטופלנה.

סטודנט רשאי להגיש מספר בקשות למלגה במסלולים שונים (מצב סוציו-אקונומי, הצטיינות, תארים מתקדמים וכו׳). במידה וימצא זכאי, תוענק לו מלגה במסלול אחד בלבד.

שימו לב: סטודנטים שהגישו בקשה למלגת סיוע על בסיס מצב סוציו-אקונומי בשנה שעברה (תשע״ט) ובקשתם נדחתה על ידי וועדת המלגות, לא יוכלו להגיש בקשה דומה למסלול זה השנה. מסלולי המלגות האחרים נותרו פתוחים בפני כל הסטודנטים, על פי הקריטריונים המוגדרים בכל מסלול ומסלול.

בעת ההרשמה, אנא ודאו שיש בידכם את כל האישורים הרלוונטיים, והקפידו להעבירם במועד לידי קרן מכבים. שימו לב, לאחר שליחת הבקשה לא תתאפשר השלמת פרטים. ועדת המלגות לא תדון בבקשות של סטודנטים אשר לא יגישו את כל הטפסים והאישורים הנדרשים במועד.

קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)

ראו עדכונים גם בעמוד הפייסבוק שלנו.

לתשומת לבכם: ניתן להחזיר הלוואות עבר בכל עת באמצעות פנייה לנציגי הקרן באימייל
כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת
 
 
 
CLICK HERE TO MAKE A DONATION