MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
טלפון 052-7807927
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 

סטודנטים\יות יקרים\ות שלום רב,

קרן מכבים מודיעה כי ההרשמה למלגות תשע״ח נפתחה ב-07.01.2018.

המלגות תוענקנה בטקס חגיגי שייערך בתאריך 08.04.2018. בשל הקדמת תאריך הטקס, תהליך הגשת בקשות המילגה יהיה השנה קצר במיוחד. אנא עקבו אחר ההוראות, ומלאו אותן בקפדנות ובזריזות.

סטודנט רשאי להגיש מספר בקשות למלגה בערוצים שונים (מצב סוציו-אקונומי, הצטיינות, תארים מתקדמים וכו׳); במידה וימצא זכאי, תוענק לו מלגה אחת בלבד.

שימו לב: סטודנטים אשר הגישו בקשה למילגת סיוע על בסיס מצב סוציו-אקונומי בשנה שעברה (באתר זה) ובקשתם נידחתה על ידי וועדת המלגות, יהיו מנועים מהגשת בקשה דומה השנה (לא ניתן יהיה להיכנס למערכת באמצעות תעודת הזהות). מסלולי המלגות האחרים נותרו פתוחים בפני כל הסטודנטים, על פי הקריטריונים המוגדרים בכל מסלול ומסלול.

הגשת בקשות מילגה בכל המסלולים תימשך עד לתאריך ה- 08.02.2018. לא תתקבלנה בקשות חדשות לאחר מועד זה. אנא הקפידו שיהיו בידכם כל האישורים הרלוונטיים, ושכולם יועברו לידי קרן מכבים, מאחר שלא תתאפשר בשום אופן השלמת פרטים לאחר שליחת הבקשה. וועדת המלגות לא תדון בבקשות של סטודנטים אשר לא יגישו את כל הטפסים והאישורים המבוקשים.

פרטים נוספים לגבי הטקס יימסרו ישירות לסטודנטים שתאושר להם מילגה והם יוזמנו לטקס לשם קבלת המילגה.

בהצלחה!

קרן מכבים ליוצאי איראן (ע"ר)


ראו עדכונים גם בעמוד הפייסבוק שלנו.


לתשומת לבכם

ניתן להחזיר הלוואות עבר בכל עת באמצעות פנייה לנציגי הקרן במייל: כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

 
 
 
CLICK HERE TO MAKE A DONATION