קרן מכבים יוצאי איראן
 
 
 
 
MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
טלפון 03-7447887
פקס 1533-7447887
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
סטודנטים יקרים,
האתר סגור לרישום!

הרישום לשנת הלימודים הבאה יפתח במהלך חודש ינואר 2015
 
 
 
CLICK HERE TO MAKE A DONATION