MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
טלפון 052-7807927
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
החזרת הלוואה
סטודנטים המעוניינים להחזיר הלוואה שקיבלו מקרן מכבים מכל השנים

יש לשלוח בקשה להחזרת הלוואה לכתובת  כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת ולציין את הפרטים הבאים:

- שם מלא
- מספר תעודת זהות
- מספר טלפון לחזרה
- מספר הלוואות קיימות
- תאריך בו הסטודנט מבקש לפרוע את ההלוואה