MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
אודות הקרן

1000040_img_file

קרן מכבים של יוצאי איראן הינה עמותה הפועלת לקידום השוויוניות החברתית על-ידי העשייה החינוכית. לקידום מטרה זו הקרן מתמקדת בסיוע לסטודנטים/יות בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, תוך מתן עדיפות לסטודנטים שמוצאם באיראן. בנוסף, הקרן מסייעת למחקרים בנושא המורשת התרבותית של יהודי איראן ולימודים איראניים בכלל ובכל פעילות התורמת לקידום קהילת יוצאי איראן בתחומי החינוך, החברה והרוח.

 

קרן מכבים נוסדה בשנת 1995 ביוזמה משותפת של אנשי ציבור בולטים ממדינת ניו יורק שבארה"ב, שהקימו לצורך זה את "קרן מכבי" בניו יורק. בראשם עמדו: אליאס כלימיאן, ציון מחפר, יוסף שאהרי, פרופ' אירג' לאלזארי, אמיר בוח'ור וסלים מורד.
שותפים נאמנים למן ראשית הדרך היו הפדרציה היהודית האמריקאית בניו יורק.
הפעילות בישראל הונהגה על-ידי פרופ' דוד מנשרי, יו"ר הקרן למן היווסדה.

 

התחלת הפעילות היתה צנועה. בשנה הראשונה חולקו מלגות בסך של כ-70.000$ בטקס רב רושם שהתקיים בבנייני האומה בירושלים. מאז היה גידול מתמיד בסכומי המלגות, במספר מבקשי המלגות ובמספר מקבליהן. בשנה האחרונה העניקה הקרן מלגות בסך של מעל מיליון דולר. זהו המפעל החשוב ביותר בקהילת יוצאי איראן בישראל. הטקס השנתי של חלוקת המלגות, המתקיים בשנים האחרונות באוניברסיטת תל אביב, מתקיים במעמד אישי ציבור, נציגי התורמים מחו"ל ונציגי האוניברסיטאות.

לקרן וועד מנהל המונה שניים-עשר חברים, המתכנס מספר פעמים במהלך השנה ובתדירות גבוהה יותר לקראת חלוקת המלגות.

 

חברי וועדת המלגות של הקרן הינם אנשי אקדמיה ואישי ציבור, אשר בוחנים את הבקשות ומחליטים על הקצאת המלגות לפי קריטריונים שנקבעו בוועד המנהל.
בשנה האחרונה הקרן העניקה מלגות לכ-700 סטודנטים.