MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
טלפון 052-7807927
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
סוגי מלגות
top_pic
מלגות קרן מכבים לשנת תשע"ז

מלגת קרן מכבים:
מיועדת בעיקר לסטודנטים לתואר ראשון ותואר שני (ללא תזה) בעלי
זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.
לתנאי המלגה לחצו כאן. הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות המערכת שבאתר זה.

מלגת הצטיינות:
מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ללא קשר למצב סוציו-אקונומי, ובעלי
זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן
.

מלגת תארים מתקדמים:
מיועדת לסטודנטים לתואר שני (כולל תזה) או שלישי העוסקים בתחומי מחקר שונים ו
בעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

• מלגה מיוחדת
:
מיועדת לסטודנטים יוצאי העדה האתיופית בלבד.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

---

לתשומת ליבכם, אנו מעודדים אתכם להגיש בקשה למלגות נוספות אשר יכולות לסייע:
פרטים אודות מלגה של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל עבור יוצאי אתיופיה ראו כאן.
לבקשת מלגה לתלמידי מחקר בתארים שני, שלישי ופוסט-דוקטורט שלחו אימייל ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .